Biblioteka szkolna zaprasza

image_pdfimage_print

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA 

Od dnia 25.05.2020 r. w szkole uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w godzinach:

od 8.00 do 11.50 w poniedziałek, wtorek i piątek oraz w godzinach od 8.00 do 11.30 w czwartek.

Zamówienia i zapytania dotyczące wypożyczeń i zwrotów książek, proszę kierować pod adresem mailowym:

jola.gagatek@interia.pl

(w tytule wiadomości: biblioteka1)

Proszę również o zwroty przeczytanych już książek do biblioteki w terminie do 15.06.2020

Przypominam, że przed zakończeniem roku szkolnego należy oddać wszystkie wypożyczone książki z powrotem do biblioteki. Szczególnie dotyczy to uczniów kl. VIII.

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej zawarte są w Wewnętrznych procedurach bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach:

  1. W szkole uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
  2. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi dyżur w bibliotece w wymiarze czterech dni w tygodniu                 w godzinach od 8.00 do 11.50 (poniedziałek, wtorek i czwartek) oraz w godzinach od 8.00 do 11.30 (w czwartek).
  3. Wypożyczenie książek następuje po przygotowaniu ich przez nauczyciela bibliotekarza                      na podstawie informacji przekazanej przez ucznia lub rodzica za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie. Książki wydaje się w terminie i sposobie ustalonym z rodzicami ucznia, przy zastosowaniu niniejszych procedur i reżimu sanitarnego.
  4. Książki do zwrotu uczeń przynosi do szkoły zapakowane w torbie foliowej (reklamówka jednorazowa). Na wierzchu umieszcza dane: imię i nazwisko ucznia, klasa oraz data przekazania.
  5. Zapakowane książki uczeń lub jego rodzic przekazuje pracownikowi szkoły, który następnie umieszcza je w wyznaczonym miejscu w celu poddania kwarantannie.
  6. Po odbyciu kwarantanny – na drugi dzień – książki przejmowane są przez bibliotekarza                     i odpowiednio zarejestrowane.
  7. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia co do stanu oddanych książek, jak również informację o braku oddania pozostałych pozycji, nauczyciel bibliotekarz przekazuje rodzicom za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie.
  8. Nauczyciel bibliotekarz oraz uczeń bezwzględnie przestrzegają niniejszych procedur.

Skip to content