1

Zebranie śródroczne dla Rodziców

1.02 odbyło się śródroczne zebranie z Rodzicami. Wszyscy mieli okazję obejrzeć przygotowane przez świetlicę szkolną Jasełka oraz wysłuchać prelekcji pracownika poradni wspomagającej wychowanie swoich dzieci. Po ogólnym zebraniu na sali gimnastycznej odbyły się spotkania z wychowawcami klas.
Wizyta w teatrze

31 stycznia uczniowie klas : I a , I b, II  oraz III a i III b , pod opieką wychowawców  wyjechali do Cent rum Bibliotecznego w  Brzesku na spektakl teatralny  pt.,, Nowe szaty cesarza”.    Klasyczna baśń Hansa Christiana Andersena opowiadała historię wyjątkowo próżnego cesarza , zainteresowanego wyłącznie kupowaniem nowych strojów , nie zaś dobrem swoich poddanych . Śledząc losy rozkapryszonego króla i jego wiernej lamy, uczniowie przypomnieli sobie, że o wartości człowieka nie decyduje ani zasobność portfela, ani metka przy ubraniu, a to, w jaki sposób traktujemy innego człowieka. W dzisiejszych czasach, w dobie materializmu i zaniku wartości baśń Hansa Christiana Andersena nabywa szczególnej mocy.

autor tekstu : Alicja Licak