1

Inscenizacja konklawe

Kilka dni temu przeżywaliśmy 40 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża. Z tej okazji w kościele w Jadownikach chłopcy z naszej szkoły pod kierunkiem opiekuna, ks. Witolda Tadeusiaka, przedstawili inscenizację „Konklawe” ukazującą wybór Ojca Świętego. Było to bardzo ciekawe wystąpienie pokazujące jak wybrany został Nasz Jan Paweł II.