1

9.X – Lekcja historii

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości,  uczniowie świetlicy, pod opieką nauczycieli :Pani  Małgorzaty Kani oraz Pani Alicji Licak wybrali się   na lekcję historii do Izby Regionalnej w Jadownikach, powstałej z inicjatywy Towarzystwa Ziemi Jadownickiej. Pan Prezes , J. Świerczek  zaprezentował nam licznie zgromadzone eksponaty pochodzące  z I połowy XX wieku. Zobaczyliśmy  sprzęty rolnicze oraz sprzęty gospodarstwa domowego . Dziewczynkom  spodobało się ponad stuletnie łóżko ,na którym spał austryjacki oficer , natomiast chłopców zainteresowała  stuletnia broń biała. Obejrzeliśmy także stałą ekspozycję prac artysty rzeźbiarza Tadeusza Świerczka. W jadownickiej  galeryjce mogliśmy oglądnąć  nie tylko rzeźby ludzi , którzy są symbolami polskiego narodu, takich jak m.in. Jan Paweł II , Józef Piłsudzki, Władysław Sikorski czy Czesław Miłosz, lecz także figurki Janosika czy Fredra Astaire’a. Wracając do szkoły zatrzymaliśmy się przy pomniku Męczeństwa Ofiar II Wojny Światowej , by uczcić pamięć poległych na polach bitewnych i pomordowanych w obozach koncentracyjnych w latach  1939 – 1945.

autor tekstu : Alicja Licak

 
Konkurs Języka Angielskiego

Regulamin

Autorskiego Konkursu Języka Angielskiego dla klas 0-8 Szkoły Podstawowej i klas 3 gimnazjalnych.
Friendly Gardens !

 

I. Cele konkursu:
– popularyzacja nauki języka angielskiego wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum;
– rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego
uczniów klas 0 – 8 i klas 3 gimnazjalnych;
– motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z języka angielskiego,
– wyłonienie uzdolnionych językowo uczniów;
– uwrażliwienie uczniów na problemy ekologii i ochrony środowiska;
– uświadomienie znaczenia różnorodności roślinności dla życia na Ziemi;
– rozwijanie kreatywności uczniów w oparciu o techniki multimedialne;
– współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Brzesku i propagownie czytelnictwa.

II. Organizator konkursu:
Inicjatorem i organizatorem Autorskiego Konkursu Języka Angielskiego dla klas 0-8 Szkoły Podstawowej i klasy 3 gimnazjalnych jest nauczyciel języka angielskiego Kornelia Jakubowska – Żółty we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Brzesku, szkołą językową Helen Doron w Brzesku, Wydawnictwem Językowym Pearson i Macmillan.

III. Kategorie wiekowe:
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas szkoły podstawowej i gimnazjum w trzech kategoriach:
1) Klasy 0-3 szkoły podstawowej
2) Klasy 3-6 szkoły podstawowej
3) Klasa 7-8 szkoły podstawowej i klasa 3 gimnazjum

IV. Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem konkursu może być każdy zainteresowany uczeń z klas 0-8 szkoły podstawowej i klasy 3
gimnazjum ze szkół, w których organizator konkursu uczy języka angielskiego: PSP nr 2 w Jadownikach,
PSP nr 1 w Jadownikach, PSP w Sterkowcu.
Prace należy oddać organizatorowi konkursu, tj. nauczycielowi języka angielskiego Kornelii Jakubowskiej – Żółty lub zostawić w Bibliotece Pedagogicznej w Brzesku.
Wymagane jest dostarczenie zgody podpisanej przez rodzica lub opiekuna na udział i przetwarzanie danych oraz wizerunku uczestnika w celu promocji Konkursu, jak również na przekazanie praw autorskich do prac organizatorowi Konkursu i publikowanie prac uczestnika – ZAŁĄCZNIK 1. (zgoda na konkurs przyklejona na odwrocie pracy konkursowej). Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem
Regulaminu przez uczestników.

V. Zasady konkursu:
Konkurs językowy ma charakter jednoetapowy. Prace należy oddać do 31.10.2018 r. Za przygotowanie,
przebieg oraz stronę merytoryczną odpowiada nauczyciel języka angielskiego Kornelia Jakubowska-Żółty. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2018 (szczegółowy termin zostanie podany). Pod uwagę będą brane wyłącznie prace wykonane samodzielnie przez uczestników Konkursu – bez pomocy innych (zarówno zdjęcia jak i teksty).

VI. Przebieg konkursu:
Konkurs rozpocznie się przedstawieniem regulaminu we wszystkich klasach.
Uczestnicy konkursu przygotowują prace w trzech kategoriach zgodnie z grupami wiekowymi:

Klasy 0-3 szkoły podstawowej

ZADANIE KONKURSOWE:

 • Draw a friendly garden and write as many words in English as you can! Be creative! Picture
  with mini English dictionary (colours, plants, bugs, …)
 • Narysuj tzw. przyjazny ogród i podpisz jak największą ilość słówek, które znasz!!!! (skorzystaj
  ze swojego słowniczka w ćwiczeniach do języka angielkiego) Bądź twórczy! Obrazek i słówka
  muszą być wykonane przez Ciebie osobiście! Napisz w języku angielskim słówka, które
  pojawią się na Twoim obrazku i stworzą przyjazny dla Ciebie ogród: kolory, kwiatki, robaczki,
  owady, pogodę, … – to muszą być słówka, które Ty znasz, a nie ktoś z Twojej rodziny! Napisz
  je osobiście!
  Format pracy: kartka A4
  Pamiętaj o zgodzie na konkurs! – ZAŁĄCZNIK 1 (przyklej do rysunku na odwrocie)

 

Klasy 3-6 szkoły podstawowej

ZADANIE KONKURSOWE:

 • Be smart and take photo of a friendly garden by your phone! Be creative and make interesting
  presentation (Power Point) with description about gardens from your photos.
 • Bądź sprytny jak Twój telefon, zrób zdjęcie tzw. przyjaznemu ogrodowi! Bądź twórczy i
  przygotuj prezentację w Power Point z opisem ogrodu z Twojego zdjęcia w języku angielskim!
  Zdjęcie i szczegółowy opis ogrodu (ogród: wielkość, kolory, co się w nim znajduje (There is/
  are…), co można w nim robić…(I can/ I can’t…), co ma taki ogród a czego nie ma (It has got/
  It hasn’t got…) – użyj struktur gramatycznych i ciekawego słownictwa).
  Prezentacja Power Point zapisana na płycie CD: 5-10 slajdów.
  Płyta CD podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika.
  Pamiętaj o zgodzie na konkurs! – ZAŁĄCZNIK 1 (przyklej do koperty z płytą CD)

 

Klasa 7-8 szkoły podstawowej i klasa 3 gimnazjum

ZADANIE KONKURSOWE:

 • Be smart and take a photo of a friendly garden by your phone! Be creative and write an e-mail
  about your photo/ garden BUT NOT IN THE HOUSE!!!
  E-MAIL WILL BE WRITTEN DURING THE LESSON IN THE SCHOOL!!! Mrs Yellow will
  tell you the exact date of the written competition. (It will be probably in the middle of October
  – come and bring the printed photo. The topic of the e-mail will be given).
 • Bądź sprytny jak Twój telefon i zrób zdjęcie tzw. przyjaznemu ogrodowi ! Bądź twórczy i napisz
  e-mail o swoim ogrodzie ze zdjęcia ALE NIE W DOMU!!!
  E- MAIL BĘDZIE NAPISANY PRZEZ UCZNIÓW KLAS STARSZYCH NA LEKCJI
  WSKAZANEJ PRZEZ NAUCZYCIELA. Pani Żółty poinformuje o dokładnej dacie
  (prawdopodobnie połowa października – przyjdź i przynieś ze sobą już wydrukowane zdjęcie
  na kartce A4, temat e-maila zostanie podany w dniu pisania – przypomnij sobie zasady pisania
  maila, ciekawe słownictwo i struktury gramatyczne).
  Format pracy: kartka A4 – na jednej stronie powinien się zmieścić zarówno tekst pisany na lekcji jak i zdjęcie.
  Pamiętaj o zgodzie na konkurs! – ZAŁĄCZNIK 1 (przyklej do kartki na odwrocie).

VII. Kryteria oceny:
Praca samodzielna, estetyczna, spełniająca wymogi poprawności języka angielskiego, dostarczona na czas wraz ze zgodą na konkurs – ZAŁĄCZNIK 1 przyklejony do kartki lub płyty CD na odwrocie.

VIII. Nagrody:
Zwycięzcy z każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni książkami, dyplomami oraz upominkami.
Najlepsze prace zostaną opublikowane i przedstawione na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej w Brzesku.

Organizator Konkursu
Kornelia Jakubowska – Żółty
PASOWANIE NA UCZNIA

28 września 2018 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie na ucznia. W uroczystości przygotowanej przez wychowawcę i uczniów klasy pierwszej, przy wsparciu starszych kolegów i koleżanek, odbyło się uroczyste ślubowanie. Po krótkiej części artystycznej i wypiciu „napoju mądrości”, dyrektor szkoły – pan Zenon Kubala dokonał pasowania na uczniów PSP nr 1 w Jadownikach. Do braci szkolnej dołączyło zatem 15 uczniów klasy pierwszej. Po ślubowaniu dzieci udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez ich rodziców. Życzymy pierwszakom sukcesów w nauce i miłego pobytu w szkole.

Autor tekstu: Joanna Sumara