1

Dzień Edukacji Narodowej

14.października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotowały klasy: II i III a wraz z wychowawcami. Uczniowie w formie zebrania recytowali wiersze i piosenki tematycznie związane z pracą nauczycieli, prezentowali wiersze z podziękowaniami dla swoich pedagogów. Na koniec dyrektor szkoły – pan Zenon Kubala nawiązał w swej wypowiedzi do historii KEN, po czym wręczył wyróżniającym się pracownikom nagrody. Wśród wyróżnionych znaleźli się: p. Olga Bryła, p. Joanna Cebula, p. Małgorzata Kania, p. Maria Mila oraz panowie: Jacek Duch, Rafał Policht i ksiądz Witold Tadeusiak. Gratulujemy wyróżnionym, a wszystkim nauczycielom życzymy zdrowia i sukcesów osobistych oraz zawodowych.

Autor tekstu: Joanna Sumara

14 października 2019 r. odbyło się również uroczyste pasowanie na ucznia. W uroczystości przygotowanej przez wychowawcę i uczniów klasy pierwszej, przy wsparciu starszych kolegów i koleżanek, odbyło się uroczyste ślubowanie. Po krótkiej części artystycznej dyrektor szkoły, Pan Zenon Kubala dokonał pasowania na uczniów PSP nr.1 w Jadownikach . Po ślubowaniu dzieci udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez ich rodziców.

Autor tekstu: Krystyna Kurtyka