1

Dzieci zapaliły znicze…

W czwartek, 31 października w związku
ze zbliżającym się Świętem Zmarłych uczniowie uczęszczający na świetlicę
wybrali się pod pomnik Poległych za Ojczyznę, by wspólnie oddać im hołd. Będąc
na miejscu uporządkowaliśmy obelisk, zapaliliśmy przyniesione znicze oraz
uczciliśmy minutą ciszy pamięć poległych żołnierzy. Dla uczniów był to
odpowiedni moment na wspomnienia o tych, którzy odeszli , a także czas na
rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych i właściwego zachowaniu się w takim
miejscu. Była to lekcja zadumy oraz przemyśleń o przemijającej historii.

Autor tekstu: Alicja Licak