1

Wycieczka do Izby Regionalnej

W poniedziałek, 9 marca uczniowie świetlicy wraz z Panią
Alicją Licak i Panią Małgorzata Kanią odwiedzili Regionalną Izbę Towarzystwa
Miłośników Ziemi Jadownickiej. Podczas tej niecodziennej lekcji historii ,
mogliśmy zobaczyć licznie zgromadzone eksponaty pochodzące z przełomu XIX i XX
wieku. Uczniowie z ciekawością przyglądali się prezentowanym przez Pana Jerzego
Świerczka oraz Pana Józefa Węgrzyna zgromadzonym przedmiotom, stanowiących
wyposażenie gospodarstw domowych , warsztatów rzemieślniczych oraz sprzętów
rolniczych jakimi posługiwano się dawniej. Mieliśmy również okazję zobaczyć
zgromadzony arsenał broni białej oraz bardzo stare, bo aż ponad stuletnie łóżko
oficera austryjackiego. Obejrzeliśmy także Stałą Ekspozycję Rzeźby, do której
należą zgromadzone prace artysty rzeźbiarza Tadeusza Świerczka, rzeźby ludowe
autorstwa Władysława Okasa oraz wystawę rzeźb nieprofesjonalnych, których
autorem jest Józef Węgrzyn. Bardzo dziękujemy Panu Prezesowi – Jerzemu
Świerczkowi za umożliwienie nam zwiedzania Izby Regionalnej, za poświęcony czas
i ciekawą lekcję historii.

Autor tekstu: Alicja Licak