1

Projekt „Jak urządzony jest Wszechświat”

W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego uczniowie klasy VI  wzięli udział w 

projekcie pt. „ Jak urządzony jest Wszechświat”   Wyniki swojej pracy zaprezentowali tworząc

makiety Układu Słonecznego,  co pozwoliło im utrwalić zdobytą wiedzę.

Autor tekstu: Barbara Legutko