1

REKRUTACJA KLAS VIII

Aby wziąć udział w spotkaniu należy kliknąć w zaproszenie po prawej stronie w widgetach lub poniższy link:

https://www.vulcan.edu.pl/strona/akcja-rekrutacja–elektroniczne-nabory-w-trakcie-pandemii-2021-852