1

Karta rowerowa

Dziś uczniowie klasy IV po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testów teoretycznych zmagali się z egzaminem praktycznym na kartę rowerową. Wszyscy uczniowie sprawnie przejechali tor przeszkód i zdali egzamin – GRATULUJEMY 🙂

Autor tekstu: Anna Kopytko
Wyniki III Powiatowego Konkursu Piosenki Angielskiej „Be a Star”

WYRÓŻNIENIE DLA KORNELII ŚWIĄTKOWSKIEJ – uczennicy klasy 5 PSP 1 w Jadownikach!Gratulujemy!
Link do artykułu i organizatorów konkursu (PSP 3 w Brzesku): 

29 KWIETNIA 2022

https://psp3brzesko.edu.pl/?p=3856
Turniej BRD w Brzesku

27 kwietnia uczniowie klasy VII: Piotr Makówka, Alan Szczęch oraz Mateusz Kraj wzięli udział w turnieju organizowanym w  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzesku. W eliminacjach uczestniczyło w nich łącznie 25 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe, a rywalizacja przeprowadzona została w dwóch kategoriach wiekowych. Nadzór nad przebiegiem zawodów sprawowali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzesku. Uroczystego otwarcia turniejowych zmagań dokonali dyrektor ZS-P w Brzesku Ewa Łupińska-Toroń oraz burmistrz Tomasz Latocha.  Zawody składały się z trzech konkurencji – testu z przepisów ruchu drogowego, testu skrzyżowań oraz jazdy sprawnościowej na rowerze.  Wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli prezentowali bardzo wysoki poziom oraz umiejętności.

Zamieszczający informacje: Anna Kopytko