1

Wymagania edukacyjne/PSO

Język polski

Język angielski

Historia

Plastyka

Muzyka

Przyroda

Matematyka

Technika

Informatyka

Zajęcia komputerowe

Wychowanie fizyczne

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2

Chemia

Biologia