Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

image_pdfimage_print

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017  r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U.  z 2017 r., poz. 1603 ) dyrektor szkoły przedstawia do zaopiniowania  Radzie Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadownikach, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych  w wymiarze 8 dni  w roku szkolnym 2018/2019:

  • 02 .11.2018 r. (piątek)
  • 15,16,17.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa)- sprawdzian w klasie VIII
  • 29, 30.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek)
  • 02.05.2019 r. (czwartek)
  • 17.06.2019 r. (poniedziałek)

W  dniach tych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze