Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

image_pdfimage_print

Zgodnie  z art. 68 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718.) oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1603, ze zm.)  dyrektor szkoły przedstawia  do zaopiniowania  Radzie Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadownikach i Samorządowi Uczniowskiemu dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze 8 dni w roku szkolnym 2023/2024:

  • 02, 03.11.2023 r. (czwartek, piątek)
  • 01.2024 r. (wtorek)
  • 05.2023 r. (czwartek)
  • 14, 15, 16.05.2024 r. (wtorek, środa, czwartek)
  • 05.2024 r. (piątek)

W  dniach tych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.

Skip to content