Spotkania z rodzicami

image_pdfimage_print

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

29.09.2022 r. (czwartek) od godz. 1630  – zebrania w klasach, informacje dyrektora szkoły; sprawozdanie RR za rok szkolny 2021/2022, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas – omówienie wyników w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące, wybór trójek klasowych; wybór Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023. Przedstawienie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania.

27.10.2022 r. (czwartek) godz. 1630 prelekcje dla rodziców na temat: Jak nie zepsuć własnego dziecka?– Pani Małgorzata Kania; spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów                    z wychowawcami klas – omówienie wyników  w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące.

01.12.2022 r. (czwartek) godz. 1630 konsultacje dla rodziców uczniów  z wychowawcami klas – omówienie wyników  w nauce i zachowania uczniów.

05.01.2023 r. (czwartek) godz. 1630 – spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów                                   z wychowawcami klas: omówienie wyników w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące – podanie przewidywanych ocen śródrocznych na czternaście dni przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

26.01.2023 r. (czwartek) godz. 1630 prelekcja dla rodziców na temat: Zagrożenia cywilizacyjne. Jak ustrzec przed nimi swoje dziecko? – Pani Małgorzata Kania;  informacje dyrektora szkoły, spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas: omówienie wyników   w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące- podanie ocen klasyfikacji śródrocznej.

16.03.2023 r. (czwartek) godz. 1630  – prelekcja dla rodziców Jak mówić, żeby dziecko słuchało – jak słuchać, by chciało mówić? – Pani Małgorzata Kania; spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas: omówienie wyników     w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące, dyrektor szkoły- informacje dla rodziców uczniów.

20.04.2023 r. (czwartek) godz. 1630  – konsultacje dla rodziców uczniów  z wychowawcami klas – omówienie wyników  w nauce i zachowania uczniów.

18.05.2023 r. (czwartek) godz. 1630  – konsultacje dla rodziców uczniów  z wychowawcami klas – omówienie wyników  w nauce i zachowania uczniów.

07.06.2023 r. (środa) godz. 1630 – spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów                                          z wychowawcami klas: omówienie wyników w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące – podanie przewidywanych ocen rocznych na czternaście dni  przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

Skip to content