Spotkania z rodzicami

image_pdfimage_print

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

28.09.2023 r. (czwartek) od godz. 1630  – zebrania w klasach, informacje dyrektora szkoły; sprawozdanie RR za rok szkolny 2022/2023, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas – omówienie wyników w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące, wybór trójek klasowych; wybór Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024. Przedstawienie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania.

19.10.2023 r. (czwartek) godz. 1630 prelekcje dla rodziców na temat: Nadużywanie mediów elektronicznych wśród uczniów (technodetoks)– Pani Małgorzata Kania; spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów  z wychowawcami klas – omówienie wyników  w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące.

16.11.2023 r. (czwartek) godz. 1630 konsultacje dla rodziców uczniów z wychowawcami klas – omówienie wyników  w nauce i zachowania uczniów.

14.12.2023 r. (czwartek) godz. 1630 konsultacje dla rodziców uczniów z wychowawcami klas – omówienie wyników  w nauce i zachowania uczniów.

17.01.2024 r. (środa) godz. 1630 – spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas: omówienie wyników w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące – podanie przewidywanych ocen śródrocznych na czternaście dni przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

8.02.2024 r. (czwartek) godz. 1630 prelekcja dla rodziców na temat: Wczesna nauka czytania – rozwój kreatywności, pamięci i wyobraźni, pomnożenie inteligencji – Pani Małgorzata Kania;  informacje dyrektora szkoły, spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas: omówienie wyników   w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące- podanie ocen klasyfikacji śródrocznej.

21.03.2024 r. (czwartek) godz. 1630  – prelekcja dla rodziców System rodzinny – jakie relacje  w rodzinie wpływają na dziecko? – Pani Małgorzata Kania; spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów    z wychowawcami klas: omówienie wyników w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące, dyrektor szkoły- informacje dla rodziców uczniów.

25.04.2024 r. (czwartek) godz. 1630  – konsultacje dla rodziców uczniów z wychowawcami klas – omówienie wyników  w nauce i zachowania uczniów.

29.05.2024 r. (środa) godz. 1630 – spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas: omówienie wyników w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące – podanie przewidywanych ocen rocznych na czternaście dni  przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

Skip to content