Nowe terminy dodatkowych dni wolnych.

image_pdfimage_print

W oparciu o § 11 o rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, ze zm.) dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jadownikach po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala nowe terminy dodatkowych dni wolnych  od zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypadające na czas egzaminu ósmoklasisty, tj.: 16, 17, 18 (wtorek, środa, czwartek) czerwca 2020 r.

Terminy dni wolnych w szkole, ustalone we wrześniu 2019 roku obejmujące: 21, 22, 23.04.2020 r. (wtorek, środa, czwartek- egzamin w klasie VIII), 29, 30.04.2020 r. (środa, czwartek) oraz 12.06.2020 r. (piątek)  trącą ważność.

Skip to content