Spotkania z rodzicami

image_pdfimage_print

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

 

26.09.2019 r. (czwartek) godz. 1700 – zebranie ogólne, prelekcja dla rodziców na temat: „Przyczyny i sposoby zapobiegania agresji w młodszym wieku szkolnym” – prelegent zewnętrzny ; informacje dyrektora szkoły; sprawozdanie RR za rok szkolny 2018/2019, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas- omówienie wyników             w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące, wybór trójek klasowych; wybór Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020. Przedstawienie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania.

24.10.2019 r. (czwartek) godz. 1700 prelekcje dla rodziców na tematy: „Bezpieczeństwo, anonimowość, rozwaga a Internet.”prelegent zewnętrzny/ Pani A. Kopytko, spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów  z wychowawcami klas- omówienie wyników  w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące.

21.11.2019 r. (czwartek) godz. 1630 konsultacje dla rodziców uczniów z wychowawcami klas- omówienie wyników  w nauce i zachowania uczniów.

12.12.2019 r. (czwartek) godz. 1630 – spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas: omówienie wyników w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące – podanie przewidywanych ocen śródrocznych na miesiąc przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

23.01.2020 r. (czwartek) godz. 1700 prelekcja dla rodziców na temat: „Postawy wychowawcze rodziców.”psycholog PPP w Brzesku, informacje dyrektora szkoły, spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów  z wychowawcami klas: omówienie wyników   w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące- podanie ocen klasyfikacji śródrocznej. „Jasełka”- świetlica szkolna.

12.03.2020 r. (czwartek) godz. 1700  – prelekcja dla rodziców „Uzależnienia chemiczne- młodzież jako grupa ryzyka.”Pani M. Kania/psycholog z PPP w Brzesku spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas: omówienie wyników  w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące, dyrektor szkoły- informacje dla rodziców uczniów.

16.04.2020 r. (czwartek) godz. 1630  – konsultacje dla rodziców uczniów z wychowawcami klas- omówienie wyników  w nauce i zachowania uczniów.

14.05.2020 r. (czwartek) godz. 1630 – spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów  z wychowawcami klas: omówienie wyników w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące- podanie przewidywanych ocen rocznych na miesiąc                     przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

Do pobrania:

Skip to content