Spotkania z rodzicami

image_pdfimage_print

SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

30.09.2021 r. (czwartek) od godz. 1630  – zebrania w klasach, informacje dyrektora szkoły; sprawozdanie RR za rok szkolny 2020/2021, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej; spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas – omówienie wyników w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące, wybór trójek klasowych; wybór Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022. Przedstawienie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania.

28.10.2021 r. (czwartek) godz. 1700 prelekcje dla rodziców na temat: Czas dla dziecka.” – Pani Małgorzata Kania; spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas – omówienie wyników  w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące.

18.11.2021 r. (czwartek) godz. 1630 konsultacje dla rodziców uczniów  z wychowawcami klas – omówienie wyników  w nauce i zachowania uczniów.

07.12.2021 r. (wtorek) godz. 1630 – spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów     z wychowawcami klas: omówienie wyników w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące – podanie przewidywanych ocen śródrocznych na miesiąc przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

13.01.2022 r. (czwartek) godz. 1700 prelekcja dla rodziców na temat: Jak pomóc dziecku w nauce czytania?” – Pani Małgorzata Kania;  informacje dyrektora szkoły, spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas: omówienie wyników   w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące- podanie ocen klasyfikacji śródrocznej.

03.03.2022 r. (czwartek) godz. 1700  – prelekcja dla rodziców Naucz współczucia. – Pani Małgorzata Kania; spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów z wychowawcami klas: omówienie wyników     w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące, dyrektor szkoły- informacje dla rodziców uczniów.

07.04.2022 r. (czwartek) godz. 1630  – konsultacje dla rodziców uczniów z wychowawcami klas – omówienie wyników  w nauce i zachowania uczniów.

12.05.2022 r. (czwartek) godz. 1630 – spotkanie wywiadowcze rodziców uczniów  z wychowawcami klas: omówienie wyników w nauce, zachowania uczniów, sprawy bieżące – podanie przewidywanych ocen rocznych na miesiąc przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

Skip to content