Próbna ewakuacja w naszej szkole!

Próbna ewakuacja w naszej szkole!

image_pdfimage_print

W czwartek, 21 września 2017 r., o godzinie 10.00. w PSP Nr 1 w Jadownikach rozległ się inny niż zazwyczaj sygnał dźwiękowy (długi- krótki- krótki- długi). To alarm wzywający uczniów i pracowników do opuszczenia budynku. Rozpoczęto ewakuację. Po opuszczeniu szkoły uczniowie pod opieką nauczycieli udali się w bezpieczne miejsce. Wszystko odbywało się sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami. Na szczęście, to tylko ćwiczenia…

Bezpieczeństwo uczniów oraz pozostałych osób przebywających na terenie naszej szkoły jest priorytetem. Trening próbnej ewakuacji z pewnością był dla dzieci przeżyciem i doświadczeniem. Wszyscy, zachowując zasady bezpieczeństwa, szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły. Nauczyciele złożyli meldunki o przebiegu ewakuacji i liczbie ewakuowanych uczniów.

Ćwiczenia ewakuacyjne wynikają z przepisów prawa o ochronie przeciwpożarowej. Ich celem było praktyczne sprawdzenie znajomości zasad ewakuacji z dwupiętrowego budynku przez uczniów  i pracowników szkoły oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania i postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia wywołanego pożarem lub innymi sytuacjami awaryjnymi.

Skip to content