Informacja

image_pdfimage_print

Od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele


W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zobowiązuję nauczycieli PSP Nr 1 w Jadownikach do realizacji podstawy programowej i przekazywania uczniom materiałów do samodzielnej pracy w domu, monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz informowania rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach. Szczególnie należy objąć opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty poprzez udostępnienie im niezbędnych materiałów.
Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Wkładacie Państwo ogromny trud w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy łączycie swoją pracę ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce.
Nauczyciele oddziału zerowego i uczniów klas I-III poinformują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Nauka prowadzona na odległość w naszej szkole będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publiczne i Polskiego Radia.
Proszę nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu (realizujemy zajęcia zgodnie z tygodniowym planem nauczania jednak nie obciążamy uczniów nadmiarem treści i zadań), a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. (proszę o monitoring czy dotychczas prowadzone zdalne nauczanie jest satysfakcjonujące dla uczniów, rodziców i nauczycieli- proszę o opinie, sugestie, propozycje- tel, email).
Pamiętajmy, że dobór narzędzi przy zdalnym nauczaniu powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie korzystania z urządzeń i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. W grupie wiekowej od 3 do 7 lat dozwolone jest maksymalnie 30 minut dziennie przed monitorem lub telewizorem; w wieku od 7 do 12 lat – maksymalnie około 60 minut. Warunkiem rozwoju jest kontakt z ludźmi. Telewizja czy komputer nie zastąpią człowieka.
Do kontaktów z uczniami należy wykorzystać dostępne rozwiązania: stronę internetową szkoły, telefon, mailing do rodziców. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej – epodreczniki.pl – udostępnione zostały e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli do samodzielnej nauki przez uczniów.
Ocenianie pracy ucznia może odbywać się na podstawie zdjęć, skanów własnoręcznie wykonanych prac pisemnych, plastycznych, technicznych i innych przesłanych elektronicznie do nauczyciela. Każdego z nauczycieli proszę o przekazanie bezpośrednio rodzicom informacji, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.
Proszę nauczycieli o bieżące dokumentowanie realizacji podstawy programowej z danego przedmiotu poprzez zapisy w formie np. tabelek (uzupełnienie zapisów w dziennikach po wznowieniu zajęć).

Z poważaniem Zenon Kubala.

Skip to content